תנאי שימוש

 1. אנו מודים לך (להלן – “המשתמש”) על בחירתך להיכנס לאתר mysticsonline.co.i ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו, האתר המוביל בייעוץ בתחומי המיסטיקה והאסטרולוגיה השונים.
 2. בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, לשאול שאלות באחד ממדורי האתר, וכן להירשם ולהשתמש במגוון שירותי האתר (ייקראו להלן ביחד- “השירותים”).
 3. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות לשירות מעידה על אישור תקנון זה והסכמה לתנאיו, וכן לתנאי השימוש באתרmysticsonline.co.i. . מובהר כי אין בתקנון זה בכדי לגרוע מתנאי השימוש של mysticsonline.co.i  ובכל מקרה של סתירה ביניהם יגברו הוראות תקנון זה. השימוש באתר  mysticsonline.co.i כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן והשימוש בו מעיד על קבלת התנאים והסכמה להם במלואם ללא כל הגבלה או הסתייגות כדלקמן:
 4. אמצעי ודרכי תשלום – התשלום במסגרת השרות mysticsonline.co.i יבוצע באמצעות חשבון הטלפון ו/או חשבון חברת הסלולר ו/או באמצעות כרטיס חיוב אחר. מפעיל האתר המפעיל את השרות mysticsonline.co.i שומר לעצמו את הזכות לגבות ו/או לא לגבות עבור השרות ואת גובה התשלום מכל מי שיבחר, מכל סיבה שהיא ובכל עת. השרות מיועד רק לבני 18 ומעלה והמשתמש בשרות mysticsonline.co.iמצהיר שהינו מעל גיל 18 והוא רשאי על פי החוק להשתמש בשרות זה. השירות פתוח לבעלי אפשרות לבצע שיחה לחו”ל או שרכשו כרטיס עם קוד המאפשר שיחה
 5. מחיר השרות נקבע על פי דקות ושניות שהייה במערכת ו/או חיוב לפי שיחה, מחיר דקת שהייה במערכת הינו 9.90 ש”ח לדקה, בקו 1901 או באשראי. ובשיחה בינלאומית החיוב לפי מחירון המפעיל ליעד החיוג. החיוב מתחיל לאחר החיוג ועם השמעת פתיח הכניסה למערכת השרות. מובהר בזאת שהחיוב יבוצע גם במקרה שבזמן השהות במערכת לא התקבל יעוץ מסיבות שונות כגון: לא נבחר עדיין היועץ המתאים, היועץ אינו זמין, מעבר ליועץ אחר, אין יועצים זמינים, הפרעת תקשורת שאינה תלויה במפעיל השרות. השירות ניתן באמצעות שיחה בינלאומית. המשתמש בשירות מצהיר שהקו שהשתמש בו לביצוע השרות הינו ברשותו או קיבל הרשאה לבצע את השירות דרכו, בכל מקרה מפעיל השרות אינו מחויב בשום מיקרה לזכות את קו הטלפון שממנו יצאה שיחת הטלפון לקבלת השרות ועלות השרות במלואו מוטלת על בעל הקו
 6. האמור בתנאי שימוש אלה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין חברת winweb (להלן “החברה”), מפעילת mysticsonline.co.i לבין כל אדם המשתמש ב mysticsonline.co.i במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש ב- mysticsonline.co.i.
 7. במסגרת תנאי שימוש אלו: “משתמש” – לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר כללי ו/או יצרו קשר עם אחד המומחים באמצעות מספרי הטלפון באתר ו/או במודעותיו השונות בכל המדיות.
 8. החברה רשאית לסרב לתת כל סוג של שרות מהשירותים המוצעים באתר ולגבות תשלום מכל מי שתבחר ,בכל עת שהיא, ומכל סיבה שתהיה. השימוש בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן – “תנאי השימוש”) ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. מחובת המשתמש לקרוא את תנאי השימוש ו/או התקנון טרם השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.
 10. שירות ” mysticsonline.co.i”, המופעל על ידי האתר ” mysticsonline.co.i”, www.mysticsonline.co.i)) משמש כמתווך בין, ספקים (נותני השירות), המספקים שירות או מוצר מכל סוג (להלן: “נותן השירות”) לבין לקוחות הקצה המתעניינים במרכולתם (להלן: “לקוחות”).במסגרת השירות ” mysticsonline.co.i” (להלן “השירות”) מספקת מפעילת השירות לנותני השירות וללקוחות השירות פלטפורמה טלפונית לקיום שיחות ייעוץ אישיות בתחומי הייעוץ, מיסטיקה ורוחניות ועוד.
 11. המידע לגבי הספקים, ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצגים בשירות ובאתר והנאמר בשיחות הטלפוניות במסגרת השרות ” mysticsonline.co.i”, מוצגים ו/או נאמרים כפי שהתקבלו מהספקים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי למעט עריכה לשונית. מפעיל האתר והשירות ” mysticsonline.co.i” לא בודק ולא נושא כל אחריות לגבי טיבם, מהימנותן או נכונותן והאחריות לקיום ווידוא טיבם של אלו מוטלת עליך, משתמש האתר ו/או המשתמש בשרות ” mysticsonline.co.i”. הייעוץ במסגרת השרות ” mysticsonline.co.i” אינו בא להחליף או להשלים יעוץ מרופא ו/או מפסיכולוג ו/או מפסיכיאטר ו/או מיועץ השקעות או פיננסיים וכל העושה שימוש במידע שקיבל עושה זאת על דעתו האישית ובאחריותו המלאה. לפיכך, לעושה שימוש במידע ובשירות לא תהיה שום טענה כלפי מפעיל האתר ו/או מפעיל השירות ” mysticsonline.co.i” ובפני נותני השירות על תחומיו השונים. מובהר בזאת כי המידע המתפרסם באתר על ידי בעלי האתר ובשירות הטלפוני של ” mysticsonline.co.i” הינו בגדר עצה בלבד ואינו מהווה תחליף לאיש מקצוע.
 12. באמצעות השירות הטלפוני תקבל מידע, תוכן, וייעוץ בנושאים שונים כגון ייעוץ כלכלי, ייעוץ אישי, ייעוץ בינו-לבינה, חברתיים, הצעות לשיפור חיי היום יום , על מנת להשתמש במידע זה, עליך לבדוק אותם ולהפעיל שיקול דעת קפדני ומחמיר. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בייעוץ הטלפוני או על ידי דפים ומידע המוצגים באתר ע”פ פילוסופיות החיים השונות המובאות בפניך תעשה על אחריותך בלבד.
 13. העלאת חומרים לאתר שימוש בשפה פוגענית במהלך קבלת השרות, שימוש בחומרים שהנם בבחינת בלתי חוקיים, מאיימים, מוציאי דיבה או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או הכלל, העשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין – אסורה בהחלט. האתר ומפעיליו משתדלים למנוע העלאת/שימוש בחומרים מהסוג המוזכרים לעיל, אך כיוון שאינם יכולים לעבור על כל החומרים המועלים לא יישאו בכל אחריות עבור מקרים העשויים לנבוע ממקרים כגון הנ”ל, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או אי דיוק שנכללים בחומרים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שומרים בעלי האתר, ומפעילי השרות לעצמם את הזכות להסיר מהאתר חומרים בלתי ראויים, או לחסום משתמש מגישה למערכת היעוץ והתוכן הטלפוני לפי שיקול דעתם. כמו כן שמורה לאתר ו/או למי מטעמו הזכות המלאה לתבוע פיצוי עבור כל נזק שייגרם לו, למפעיליו או למי ממשתמשיו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות לעיל.
 14. שליחת הנתונים וחישובים מילוי הנתונים על שם, מין ותאריך לידה מתבצע במחשבון על מנת לאמת את זהותך ולשמש כראיה לשימוש במחשבון, הנתונים נשלחים למערכת האתר ונעשה בהם שימוש על מנת לספק את השירות כראוי, בסוף תהליך מילוי הפרטים והשאלות יועבר המשתמש / המבקר / הגולש לדף ביצוע שיחה אשר שם יוכל המשתמש להתקשר ולקבל את השירות המלא בגין הפרטים שהוא מילא, מובהר כי החישוב הסופי מתבצע ע”י האסטרולוגיות בשירות הטלפוני. 14. פיצוי הנך מתחייב לפצות את מפעילי האתר, עובדיו, סוכניו, נציגיו, ספקיו וכל ספקי תוכן צד שלישי מפני כל תביעה, הוצאה, נזק כולל עלויות עו”ד הנגרמים מהפרת הסכם זה וקשורים לחשבונך באתר על ידך או כל אדם אחר הניגש לשירות באמצעות חשבונך אחריות מפעיל השרות/האתר ואחריות היועצים השונים היועצים השונים הינם יועצים, מאמנים אישיים ומורים רוחניים אשר בכוונתם לכוון ולעזור בבעיות שונות ודילמות שאנו נתקלים בחיינו הייעוץ ניתן ע”פ תורות הרפואה משלימה השונות, פילוסופיות חיים שונות ותורות מיסטיות, ובעצם שימוש בשירות, מובהר לך מפורשות כי השירות והמידע והייעוץ הטלפוני הכלול בו מוצעים לך כפי שהם ולא תהיה למשתמש בשירותי הייעוץ הטלפוני ו/או בפני היועצים הנותנים את השירותים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל השירות והאתר בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכי מקבל השירות בכפוף לאמור בתקנון זה. המנוי מאשר כי הובהר לו מפורשות, כי השירות והמידע הכלול בו מוצעים לו כפי שהם “AS IS” לא תהיה למנוי כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכי המנוי. בכפוף לאמור בתקנון זה. החברה מציגה באתר יעוץ על בסיס פילוסופיות שונות, המקובלות בתחומן. יעוץ זה אינו בא להחליף או להשלים יעוץ פסיכולוגי או פסיכיאטרי מכל סוג. כל אדם המיישם יעוץ שקיבל דרך אתר mysticsonline.co.i, במייל, ו/או בטלפון עושה שימוש בייעוץ זה על דעתו האישית ואחריותו האישית בלבד ואין לחברה ולא תהא לה אחריות מכל מין וסוג שהוא על מידע ו/או ייעוץ כלשהו שנמסר ו/או שלא נמסר למשתמש אשר עשה בו שימוש ו/או הסתמך עליו לכל עניין שהוא . אתר mysticsonline.co.iמציג פילוסופיות ודעות מסוימות שעשויות לפגוע ברגשותיהם של אנשים מסויימים לפיכך מוצהר בזאת שכל הנאמר, הכתוב, וכל שיאמר ו/או יכתב באתר אין בו משום לפגוע באף אדם ,אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם , אינך רשאי לעשות שימוש ב mysticsonline.co.i לכל מטרה שהיא.
 15. ב mysticsonline.co.iתקבל תכנים בנושאים כלכליים, אישיים, בינו-לבינה, חברתיים, הצעות ועוד. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא או תקבל בmysticsonline.co.iתיעשה על אחריותך בלבד.
 16. החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את התוכן האינפורמטיבי והשיווקי (להלן : “המידע”) , בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין החברה אחראית לתוכן, אמיתות ונכונות המידע עצמו. המנוי מצהיר על כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. בשים לב לאמור לעיל המנוי פוטר בזה את החברה, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו, או בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו וזאת מכוח כל דין ו/או הסכם. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה, או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של המומחים ו/או של עובדיה ו/או של הפועלים בשמה ומטעמיהן אם לא יכולה הייתה למנוע אותן במהלך העסקים הרגיל.
 17. מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על המידע הניתן במסגרת השירות מבלי לוודא את נכונות המידע הניתן במסגרת השירות אצל הגורמים המוסמכים למוסרו, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המנוי ויעשה על אחריותו בלבד. כמו כן מצהיר המנוי, כי ידוע לו שהשירות הניתן איננו – ואף אינו מתיימר להיות – משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו. החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את המידע במהירות וקרוב ככל שניתן לזמן אמת, אולם יודגש כי יתכן שהמידע יגיע בשיהוי והשירות ניתן בידיעה ובהסכמה לכך.
 18. ביטול חברות הנך מסכים ומאשר בזאת שמפעילי האתר, תוך שיקול דעת, יכולים לבטל את חברותך באתר ולחסום מכשירך או להסיר כל תוכן הקשור לחשבונך וזאת ללא אישור מוקדם ממך.
 19. אחריות אישית השימוש באתר ובשירות היועצים הטלפוני יהיה על אחריות המשתמש בלבד, ועל האתר ומפעיליו לא תחול כל אחריות בגין נזק, פגיעה מכל סוג שהוא העשויה להיגרם למשתמש בגין שימוש בשירותים המוצעים .
 20. החברה עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר mysticsonline.co.iלכל משתמש/ת באופן האופטימאלי ביותר ולפיכך האתר, מעצם טבעו, מיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו – עומד לרשות ציבור המשתמשים AS Is משכך, השימוש באתר – על כל מגוון שירותיו – הנו על אחריות המשתמש/ ת בלבד.
 21. אבטחת מידע החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי הלקוח, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה. האתר ומפעיליו נוקטים אמצעי זהירות סבירים ע”מ לשמור ולשמר את החומר המועלה לאתר ע”י המשתמשים, למנוע גישה לא מורשית אל החומר הנ”ל וכן למנוע פגיעה מכל סוג שהוא בו ו\או מחיקתו.למרות האמור לעיל, ממליץ האתר על גיבוי החומר המועלה לאתר ושמירת העתק ממנו ע”י המשתמש. במקרה בלתי סביר של פגיעה מכל סוג שהוא בחומר המועלה לאתר, לא תחול כל אחריות על האתר ומפעיליו.
 22. איכות השירות: ידוע למקבל השירות כי מפעיל השירות מעוניין שיקבל את השירות והייעוץ האיכותי ביותר במסגרת הפעלת השירות, לכן על פי שיקול מפעילי האתר יתכן כי מדי פעם לפעם תתבצע שיחת ועידה או התייעצות שקטה בין היועץ שמספק למבקש השירות לבין איש מקצוע או אדם שהוסמך לכך על ידי מפעיל השירות וזאת מבלי לפגוע בפרטיותך או במידע אישי שאתה מספק ליועץ וכל זאת במסגרת חוקי משרד התקשורת וחוק הגנת הצרכן . וכל זאת על מנת שתוכל לקבל את הייעוץ האיכותי ביותר ועל ידי היועצים הטובים ביותר שמפעיל השירות מפעיל לצורך נתינת השירות.
 23. מפעיל השירות הטלפוני ואתר האינטרנט יפעל כמיטב יכולתו על מנת להעביר את התוכן האינפורמטיבי והשיווקי (להלן “המידע”) בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין מפעיל השירות אחראי לתוכן, אמיתות ונכונות המידע עצמו המופיע בדפי האתר ו/או (אך לא רק) הפרופיל המקצועי של היועצים. מקבל השירות מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. בשים לב לאמור לעיל המנוי פוטר בזה את החברה, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע המתקבל על ידי יועצי השירות או/ובאמצעות תוכן האתר.
 24. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו, או בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו וזאת מכוח כל דין ו/או הסכם. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי מפעיל השירות , מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה, או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של מפעיל השירות ו/או של עובדיה ו/או של הפועלים בשמה ומטעמיהן.
 25. מובהר בזאת כי כל עסקה או קבלת כל החלטה בחיים האישיים או המקצועיים בהסתמך על המידע הניתן במסגרת השירות מבלי לוודא את נכונות המידע והרלוונטיות שלה לגביו, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המנוי ויעשה על אחריותו בלבד. כמו כן מצהיר מקבל השירות כי ידוע לו שהשירות הניתן הינו ייעוץ בלבד.
 26. מפעיל השירות יפעל כמיטב יכולתו על מנת להעביר את שיחת הייעוץ במהירות וקרוב ככל שניתן לזמן אמת.
 27. למרות שמפעיל השירות הטלפוני עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש/ת באופן האופטימלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, מיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו – עומד לרשות ציבור המשתמשים כפי שהוא. מתוך כך, השימוש באתר – על כל מגוון שירותיו – הנו על אחריות המשתמש/ת בלבד
 28. הגבלה לשימוש אישי ולא מסחר אלא אם נאמר אחרת השירות והתכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד. לא ניתן לעשות בתכנים ו/או בשירות שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא, ובין היתר אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהשירות ללא רשות מפורשת של החברות בכתב ומראש. הנך מאשר כי ידוע לך שבמידה ותבצע שימוש בתכנים שלא על פי האמור בהסכם זה, אתה עלול לפגוע בחברות ובבעלי זכויות היוצרים ביצירות.
 29. שימוש לא חוקי ואסור חל איסור להשתמש בשירות ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש בשירות ובתכנים באופן העלול להזיק לשירות, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים) לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהשירות. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירות, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות “פריצה” (Hacking), “כריית סיסמאות” (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.
 30. זכויות קניין רוחני המנויים מצהירים כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים והתיעוד הקשור בשירות הם קניינן של “החברה”, לפי העניין. מוצהר בזאת כי אין המנוי רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה /או לצד ג’ כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השירות.
 31. שינוי השירות או הפסקת פעילותו החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות הניתן ו/או כל חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן החברה לא תישא בשום אחריות כלפי המנויים או כלפי צד ג’ כלשהו אם תפסיק את השירות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תינתן באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השירות יופסק (כולו או חלקו, לפי העניין) בכל מקרה בו ההסכם בינה לבין המפעילים הסלולאריים (או מי מהם) יסתיים. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה mysticsonline.co.i, מראהו, את השירותים ב mysticsonline.co.i, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו”ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, החברה תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי החברה איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.
 32. כללי מפעיל האתר לא אחראי ואינו צד, להתקשרות שתיווצר בין הלקוחות לבין הספקים/נותני השרות, ולא אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים המסופקים. מפעיל האתר לא יהווה צד במחלוקת בכל סכסוך שיתגלה בינך הלקוח, לבין הספקים/נותני השרות, לא יהיה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לך הלקוח עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר והניתן לך במסגרת השירות הטלפוני. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בגין נזק שיגרם לך, באופן ישיר או באופן עקיף משימוש באתר ובשרות mysticsonline.co.i.לפיכך לא תהיה למשתמש בשירותיmysticsonline.co.iכל טענה/דרישה/תביעה כלפי מפעילי האתר והשירות “mysticsonline.co.i”.
 33. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי כל האמור בתקנון זה לעיל יחול גם על שירותים ו/או מוצרים לגביהם נמסרו הודעות באמצעות השירות באם נמסרו, וכי האחריות לשירותים ו/או המוצרים הנ”ל ולכל עניין הקשור בהתקשרות שבעניינם, לרבות לעניין אספקתם, איכותם, טיבם, תקינותם, עמידותם והמידע הנמסר לגביהם, תחול על היצרנים והמשווקים של השירותים/המוצרים הנ”ל בלבד. המנויים מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל מידע המתקבל במסגרתו המנוי מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילויותיו בשירות ו/או על כל מידע המתקבל באמצעותו.
 34. השירות הנו שירות פרטי ואישי ואינו ניתן להעברה לצד ג’ כלשהו. אין להעתיק או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצאנה לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיע לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה. המנוי מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים
 35. ברגע שהלקוח מחייג למערכת הוא מאשר את תקנון האתר.
 36. החברה רשאית להשתמש במספר הטלפון ממנו חייגת למערכת ולדוור את הלקוח דרך הודעות אסמס (sms) , החברה תשלח ללקוח הודעות שיווק ומסרים פרסומיים בנוגע לאתר ומוצריו בלב, הלקוח יכול להסיר את עצמו ממאגר הלקוחות ע”י השבת “הסר” לאחת מההודעות הסמס שנשלחות אליו.
 37. דין ומקום שיפוט על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.